Otkriva uzroke bolesti, koristeći orijentirani pristup i sudjelovanje i pacijenta i liječnika u terapijskom procesu.

Evolucija u praksi medicine koja prati zdravstvene potrebe 21.stoljeća.

Liječnici provode vrijeme sa svojim pacijentima, slušajući njihove povijesti bolesti i uvažavaju djelovanje genetskih, ekoloških i životnih faktora koji utječu na dugoročno zdravlje i kronične bolesti.

Pacijent je u središtu brige i pažnje i primjenjuju se najbolje kombinacije biljnih, homeopatskih lijekova i nutritivnih proizvoda.

Predlažu se individualni programi i druge tehnike koje mogu narušeni i iscrpljeni organizam dovesti u ravnotežu.