Jedna je od najkompleksnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi infekcijom i infektivnim bolestima kao i raširenim infektivnim procesima.

Suvremeni infektolozi danas sudjeluju i u liječenju pacijenata surađujući sa specijalistima drugih grana medicine.

Infektivne bolesti su skupine bolesti čiji su uzročnici određeni biološki patogeni agensi.