Prepoznavši važnost ranog otkrivanja i prevencije potencijalnih poremećaja u organizmu,možemo Vam ponuditi obavljanje godišnjeg sistematskog pregleda u ugodnom ambijentu visokomodernizirane Poliklinike Sveti Nikola.

 

Prevencija i preventivni sistematski pregledi gotovo da su najvažniji i najučinkovitiji dio današnje medicine.

Ustanova pruža individualni i cijeloviti pristup svakom pojedinom pacijentu u timskom radu stručnjaka.

Sa programom preventivnih pregleda za odrasle prepoznajemo osobe sa povišenim rizikom za razvoj pojedinih bolesti,a neke od tih stanja možemo započeti i odmah liječiti.

 

PRIMJERI PAKETA SISTEMATSKIH PREGLEDA

 

OSNOVNI SISTEMATSKI PREGLED

        -cjeloviti klinički pregled (specijaliste interne medicine ili medicine rada)

        -EKG+mjerenja fizioloških vrijednosti (TT,TV,BMI,RR)

        -UZV abdomena

        -KKS,SE,GUK,BILIRUBIN,KREATININ,AST,ALT,GGT

        -savjetovanje za muškarce i žene

        -zaključno mišljenje

 

PROŠIRENI SISTEMATSKI PREGLED

        -cjeloviti klinički pregled (specijaliste interne medicine)

        -EKG+mjerenja fizioloških vrijednosti (TT,TV,BMI,RR)

        -UZV abdomena

        -UZV prostate+PSA (kod muškaraca)

        -UZV štitnjače

        -UZV dojki (kod žena)

        -oftamološki pregled 

        -paket laboratorijskih nalaza (KKS,SE,GUK,UREA,KREATININ,KOLESTEROL,HDL,LDL, 

         TRIGLICERIDI,AST,ALT,GGT,BILIRUBIN,ACIDUM URICUM,URIN)

        -savjetovanje za muškarce i žene

        -zaključno mišljenje

 

Paketi sistematskih pregleda se mogu po dogovoru mjenjati,a stojimo na raspolaganju i sa fleksibilnošću vremena obavljanja pregleda,na zadovoljstvo kako korisnika tako i nas.