U Poliklinici Sveti Nikola prim.dr.sc. DRAGUTIN GOLUBIĆ, dr.med., spec.infektolog, alergolog, imunolog, znanstveni suradnik pokreće:

AMBULANTU IZ PODRUČJA ALERGOLOGIJE, IMUNOLOGIJE I INFEKTOLOGIJE. 

PODRUČJE RADA AMBULANTE:

- specijalistički pregled

- alergologija – kožno testiranje

- hiposenzibilizacija

- preosjetljivost

- intolerancija

- funkcionalna medicina

- holistički pristup

- nutricionizam

- biolifting – prirodni estetski tretman kolagenom

- antiaging – pomlađivanje kože

- antistres

- terapija kolagenom koštano-zglobnih i mišićnih akutnih i kroničnih bolesti

- sportske povrede

- autoimune bolesti

Poliklinika Sveti Nikola pruža mogućnost liječenja bubrežnih kamenaca pomoću ekstrakorporalne litotripsije udarnim valovima (Extracorporeal shock wawe lithotripsy – ESWL) koja je neinvazivna metoda liječenja kamenaca u bubrezima i gornjem dijelu mokraćnih putova a uvedena je u kliničku praksu 1982. godine od strane Chaussy-ija.

Danas je to metoda izbora u liječenju kamenaca koja se primjenjuje kod više od 90% pacijenata sa ovom bolešću.